ขนาดและประเภทของช้อนส้อม Twin Fish

ช้อนส้อมประเภทต่างๆของ Twin Fish

Hammered flatware cutlery from Thailand

หากแบ่งประเภทช้อนส้อมตามการใช้งาน เราสามารถแบ่งช้อนส้อม Twin Fish เป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

CODE NO. DESCRIPTION DESCRIPTION
รหัสสินค้า รายละเอียด รายละเอียด
04 DINNER SPOON ช้อนคาว
05 DINNER FORK ส้อมคาว
06 DINNER KNIFE มีดคาว
22 DESSERT SPOON ช้อนหวาน
23 DESSERT FORK ส้อมหวาน
24 DESSERT KNIFE มีดหวาน
01 TABLE SPOON ช้อนโต๊ะ
02 TABLE FORK ส้อมโต๊ะ
25 TABLE KNIFE มีดโต๊ะ
26 STEAK KNIFE มีดสเต็ก
07 DINNER SOUP SPOON ช้อนซุปคาว
30 ESPRESSO SPOON ช้อนกาแฟเอสเพรสโซ่
08 COFFEE SPOON ช้อนกาแฟ
09 FRUIT FORK ส้อมจิ้มผลไม้
10 TEA SPOON ช้อนชา
11 SALAD FORK ส้อมเค้ก
13 ICE CREAM SPOON ช้อนไอศครีม
14 BUTTER KNIFE มีดเนย
15 SODA SPOON ช้อนด้ามยาว
17 SERVING SPOON ช้อนเสิร์ฟ
18 SERVING FORK ส้อมเสิร์ฟ
19 FISH KNIFE มีดปลา
20 FISH FORK ส้อมปลา
31 SALAD TONG ที่คีบสลัด
32 ICE TONG ที่คีบน้ำแข็ง
33 SPAGHETTI SERVER ทึ่ตักสปาเกตตี้
34 BREAD TONG ที่คีบขนมปัง
37 CARVING KNIFE ส้อมเนื้อ
38 CARVING FORK มีดเนื้อ
40 CAKE SERVER ที่ตักเค้ก
41 SMALL LADLE กระบวยเล็ก
42 MEDIUM LADLE กระบวยกลาง
43 LARGE LADLE กระบวยใหญ่

 

ช้อนส้อมประเภทต่างๆของ Twin Fish

 

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.